BizBridge Process

Så här arbetar vi på BizBridge

Så här ser BizBridge process ut

BizBridge är en fusions- och förvärvsrådgivare på säljsidan, inriktad på onoterade medelstora bolag. Som en licenserad partner till BCMS har vi över 30 års erfarenhet. Bizbridge arbetar dagligen med att hitta köpare och förhandla om erbjudanden. Vi representerar ägare och aktieägare och aktieägare i svenska privatägda företag under en företagsförsäljningstransaktion.

Det går inte att komma ifrån det: att sälja ett företag är en komplex, utmanande och tidskrävande övning. Via en tydlig 5-stegs affärsförsäljningsprocess tillhandahåller vi er vår främsta expertis genom att:

• Hitta rätt potentiell köpare – vår primära specialitet
• Förberedelser inför förhandlingsfasen
• Vi leder varje säljmöte, leder alla kommersiella förhandlingar och hanterar due diligence-processen.
• Vi är med er tills bläcket är undertecknat på kontraktet och därefter.

Vårt mål är att ge er bästa möjliga affär, inte vilken affär som helst. Vi tror passionerat att
sälja ett företag är en såväl känslomässig som kommersiell transaktion. Vi är med er hela
tiden och tillhandahåller ett handplockat team som hjälper er. BizBridge arbetar så att ni kan
fortsätta med det ni är bra på (att driva ert företag) medan vi kan arbeta med vårt uppdrag (att sälja verksamheten).

Så här går en försäljning till

ANALYS & INSIKT

För att kunna hjälpa till med att sälja ert företag måste vi först förstå vad ert företag gör och vad era mål är. Via möten ansikte mot ansikte och en detaljerad faktasökande process bedömer och analyserar vi ert företags styrkor och svagheter ur ett köparperspektiv och lyfter fram de viktigaste möjligheterna. Fram till detta skede är många företagare omedvetna om deras företags inneboende värde – och var köparna ser fördelarna med förvärvet.

Tillsammans med er samlar vi in och utvärderar all nödvändig information som behövs för att genomföra en lyckad transaktion. I denna fas fokuserar vi på vad som driver företagets tillväxt, lönsamhet och dess marknadsposition ur ett framtidsperspektiv i syfte att identifiera möjliga kommersiella synergier med några tänkta kategorier av köpare. Som tillägg till företagsbeskrivning och utvärdering gör vi oftast även en kortfattad affärsplan framåt med en finansiell prognos utifrån den tillväxt- och lönsamhetspotential som företaget besitter.

I detta skede behöver vi förstå er motivation till försäljningen och era planer och ambitioner för framtiden. I många fall kan anledningen till att ni säljer vara lika viktigt som vad ni säljer.

Utvärderingsfasen kommer att utmynna sig i ett viktigt arbetsdokument, som dels utgör utgångspunkten för identifiering av potentiella köpare, vg se mer om ”Research” nedan, dels ett viktigt material för framtagande av en skräddarsydd försäljningsbroschyr – ”Information Memorandum” som vi kommer att använda för att få köpare till intresserade längre fram i processen.

Förutom att producera all dokumentation gör vi er redo för kommande köparmöten. Även om vi hanterar det mesta ansikte mot ansikte i förhandlingar för er är det fortfarande viktigt att ni är medvetna om de fallgropar som ni ska undvika vid dessa möten. Förhandlingsmöten kan
vara är en riktig ögonöppnare.

RESEARCH

Vår historik visar en sak ganska tydligt: er bästa köpare är ofta inte en konkurrent. Det är kanske inte ens ett företag du någonsin hört talas om, som arbetar i en annan region eller bransch, som vill diversifiera till nya områden eller hitta synergier med sin befintliga verksamhet. Via vår researchprocess profilerar vi ett brett spektrum av potentiella köpare, med hjälp av specialiserade resurser för affärsinformation, våra branschkontakter tillsammans med en unik marknadsinformation.

Bizbridge har tillsammans med BCMS dedikerade researchers vars enda uppgift är att hitta dessa köpare och generera en lista över potentiella köpare, ofta cirka 80 – 150 företag.

Detta är en avgörande fas, ofta försummad av mäklare som helt enkelt bläddrar i sina ”små svarta böcker” på de uppenbara kandidaterna. På Bizbridge är vi sidotänkare och våra listor på möjliga köparkandidater kan överraska dig: men vi kommer alltid att ge dig tydliga resonemang om varför vi anser att vissa köpare passar bra.

Generellt har det visat sig att 65% av våra kunder inte kände sin köpare och 45% av våra kunder var förvånade över deras köpares natur. “Vi har aldrig förväntat oss att sälja till ett sådant företag” är en vanlig respons.

Som i alla steg i vår process gör vi detta i samarbete med er, och ni har fullständig tillsyn och godkännande av vilka vi kontaktar och när.

KONTAKT

När listan med utvalda företag har godkänts börjar vi kontakta de potantiella köparna – personligen, via telefonsamtal och brevledes. Först görs detta utan att någonsin avslöja namnet på ert företag eller detaljer som kan identifiera er.

För er räkning utvecklar vi ett första anonymt förslag som stöds av ett robust Non-Disclosure Agreement (NDA) (Sekretessavtal) för att hålla er potentiella försäljningsprocess konfidentiell. Det betyder att bara verkligt intresserade parter någonsin kommer att upptäcka
att ni är till salu. Ni kommer att ha full kontroll över vem som får information om ert företag

Till skillnad från många i vår bransch pratar ert BizBridge-team direkt med era potentiella köpare, vi lyfter fram de viktigaste fördelarna med ett förvärv av ert företag och ”presenterar möjligheten”. Det här tillvägagångssättet är mellan 10 och 20 gånger effektivare än automatiserad e-post eller andra sätt. Det betyder att vi får viktig marknadsinformation för er räkning, och förståelse för vad en potentiell köpare letar efter. Underlåtenhet att göra detta är en anledning till att så många företag inte säljer.

I många fall kan ett “Nej tack” vara lika värdefullt som ett “Ja, jag är intresserad”, eftersom det innebär att vi kan ta med feedback från köparen i beaktning och anpassa vår dialog.

Bizbridge har ett dedikerat team av erfarna experter som hanterar denna fas.

ERBJUDANDEN & MOTERBJUDANDEN

Genom underskrivet NDA kommer intresserade köpare att få försäljningsbroschyren (informationsmemorandumet), och vi följer upp det genom att bjuda in de bästa kandidaterna till möte. Detta är en spännande fas, där vi kommer att prata direkt med potentiella förvärvare, var och en med intresse om att förvärva ert företag.

Detta kan verka lite skrämmande kanske, men vi kommer att vara där med er och leda och hantera varje möte. Vi förbereder er noggrant för det här steget och coachar er hur ni ska agera och svara på svåra frågor. Det finns ofta ett ”erfarenhetsgap” vid försäljningsmöten för företag, och er köpare kan ha mycket mer erfarenhet av att förhandla om en affärsavtal än er.

Detta skiljer oss från andra rådgivare, att vi alltid är med er, vid varje möte, styra dagordningen, hantera alla diskussioner och samla all detaljerad information som en köpare behöver för att fortsätta. Vi hanterar aktivt erbjudandeprocessen, uppmuntrar indikativa erbjudanden, ger råd om affärsvillkor och struktur och skapar detaljerade motförslag, samt all dokumentation för er räkning.

Momentum är avgörande för en affärsförsäljning, vi gör det tills affären känns rätt för er. Det finns inga genvägar.

DUE-DILLIGENCE & FÄRDIGSTÄLLANDE

När ni har ett godtagbart erbjudande med en intresserad köpare som ni föredrar, kommer ni in i en period av exklusivitet. Vi pausar andra intresserade köpare, men håller dem alltid i reserv, som en plan B eller plan C. Vi arbetar aktivt tillsammans med er och hanterar den detaljerade och intensiva besiktningen (due diligence-processen). Detta gör att ni kan fortsätta att fokusera på ert företag tills affären är klar.

Det här steget är krävande och det är viktigt att vi startar förberedelserna inför köparens företagsgranskning (Due Diligence eller DD) i god tid under projektet. Ditt projektteam kommer i samarbete med dig sammanställa ett granskningsunderlag som oftast innefattar operativ, finansiell och juridisk information om företaget. Mycket kortfattat består denna dokumentation huvudsakligen av affärsmodell och kundsammansättning, bolags- och redovisningshandlingar, avtal med kunder och leverantörer samt en hel del övriga tillämpliga juridiska dokument.

Det bör observeras att tvingande sekretess råder under DD och att DD är det sista vi gör innan överenskommelse om överlåtelseavtal och dess undertecknande.

Corporate Finance för mindre och medelstora företag

Projektledning vid försäljning

* Dokumentation

* Identifiering av lämpliga köpare

* Biträde vid förhandling och framtagande av avtal

Research avseende förvärv av företag

* Identifiering

* Utvärdering

* Biträde vid förhandling och genomförande

Förberedelse inför försäljning

* Nuläge

* Genomgång av finansiella data

* Genomgång av affärsprocessen

* Åtgärdsförslag och genomförande

Mångårig erfarenhet

* Starkt team av medarbetare

* Goda referenser

* Specialistkunskaper inom flertalet branscher

Funderar du på att sälja ditt företag?

BizBridge & BCMS

Varför BizBridge?

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss genom att fylla uppgifterna nedan så
återkommer vi till er.

BizBridge Corporate Advisors AB
Brunnsgatan 6
111 38 Stockholm
Sweden

+46 (0) 8 619 81 00
info@bizbridge.biz
www.bizbridge.se

Co. reg no.: 556817-1879

Copyright © 2021 BizBridge Corporate Advisors AB. Alla rättigheter reserverade.
USEFUL LINKS: Kontakta Oss Cookie policy Privacy policy BCMS

%d bloggare gillar detta: