Försäljning av Svenska Grindmatriser till Storskogen

BizBridge Corporate Advisors AB i samarbete med BCMS International Ltd var rådgivare till ägarna av Svenska Grindmatriser AB.

Svenska Grindmatriser, SGA, grundades 1986 och är specialiserat på kundanpassade och applikationsspecifika komponenter med huvudsakligen analoga funktioner för industriella tillämpningar. Exempel på applikationsområden är sensorer, test och mätutrustning, byggnadsautomation och industriell automatisering. SGA utnämndes till ett Gasellföretag av Dagens Industri under 2019 och 2020. Bolaget har sitt huvudkontor i Linköping och leds av vd Jörgen Sköld.

”Vi har under de senaste åren uppvisat en stabil lönsamhet och haft en god resultatutveckling. Vi har en god projektbas och vi ser ljust på framtiden. Med hjälp av en långsiktig och finansiell ägare hoppas vi kunna utveckla bolaget ytterligare. För mig och mina kollegor känns det väldigt roligt att gå in i ett samarbete med Storskogen”, säger Jörgen Sköld, vd för SGA och fortsätter:

”Vi valde att säkerställa en lönsam kontinuitet i vår verksamhet genom ett ”generationsskifte” med en köpare med resurser för global expansion. BizBridge/BCMS analys och presentationsmaterial var mycket bra. Listan med köparkandidater var imponerande och realistisk. Vi fick en god internationell täckning av möjliga köpare. Jag tycker att processen med BizBridge/BCMS med kontakter och utvärdering av köpare fungerade bra och att slutresultatet blev lyckat”, avslutar Jörgen Sköld.

Förvärvet av SGA var Storskogens 24:e förvärv under 2020 och bolaget tillhör Storskogens segment Produkter inom affärsområdet Industri.

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat Svenska Grindmatriser. Det är ett välskött bolag med en fin historik, lönsam affärsmodell och väldigt hög kompetens. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla bolaget tillsammans med bolagsledningen”, säger Maria Keyser-Allen, investment manager på Storskogen.

%d bloggare gillar detta: